• 55 248 00 54, 55 248 00 58 | fax 55 248 00 54
  • domlux@domlux.eu
  • 7:00 - 17:00

  DOMLUXSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  A 14-400 Pasłęk
      ul. A. Steffena 12a
  T +48 55 248 00 58
  F +48 55 248 00 54
  E biuro@domlux.eu

   

      domlux.eu

  Sąd rejestrowy
  Sąd rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  KRS NIP REGON Kapitał zakładowy
  0000412202 5783109565 182375825 5 000,00